بعضی وقت ها فکر می کنم همه ی ما انسان ها به غایت بد طینت و پست فطرت هستیم و اگر همیشه این صفات را بروز نمی دهیم تنها به این دلیل است که در شرایطِ بروز دادنِ آن ها قرار نگرفته ایم.

/ 4 نظر / 7 بازدید
کلاغ

من هم گاهی این مسئله فکر می کنم اما هنوز به اون اطمینان پیدا نکردم اما نتیجه ای که از این مسئله می گیرم اینه که در مورد آدم ها راحت قضاوت نکنم وقتی شرایط اونها رو ندارم چون شاید اگر من هم جای اونها بودم و اون شرایط رو داشتم مثل آنها رفتار می کردم... (خودمم نفهمیدم چی گفتم!)

ضحی

سفری به باورهای شرقیت کن ، شاید نظرت عوض شد [لبخند]

پدرام

تازه اینی که گفتی مال انسانهاست بعضیها که اسم انسان هم نمیشه روشون گذاشت ! عیدت مبارک تکتم عزیزم هنوز عروسک خوشگلی که ولنتاین بهم دادی رو نگه داشتم و به همسرم هم گفتم چه دختر نازی هستی.