دنبالِ ردِ پاهایی از احساسات در دلِ آدم ها می گردم.

/ 2 نظر / 5 بازدید
کلاغ

کاش می شد اینقدر به آدم های دیگه و احساساتشون و توجه هاتشون وابسته نباشیم...

ضحی

تا تعریفت از احساسات چی باشه ؟ اصلاً شاید دنبال موارد نامعقولی در دل ملت می گردی؟