بهار

   با این که نوروزِ ٨۶ هم این شعر را نوشتم باز هم دلم می خواهد با همان بیت اخوان به استقبالِ بهار بروم.

بهار آمد پریشان باغِ من افسرده بود اما

به جو باز آمد آبِ رفته ماهی مرده بود اما   

/ 7 نظر / 4 بازدید
کلاغ

عیدت مبارک دوست خوبم آرزو می کنم سال شادی داشته باشی [ماچ]

داروگ

بوی عیدی ، بوی بی حوصلگی....! ما نیز بی اشتیاق به استقبال بهار می رویم و مجبوریم از اینکه خود را با رسم و رسوم های نچسب و عادت وارش به ما تحمیل می کند ،تحملش کنیم....! با آرزوی سالی پر از صفر جلوی 9 حساب شما و سالی پر از شادی برای شما یا حق

داروگ

سلام یه جواب کوچولو تو کامنت هام براتون گذاشتم دوست داشتین بخونینش[لبخند]

زوبين

نوبهار است در آن كوش كه خوش دل باشي

ضحی

سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی

منیره

سلام چرا اینقدر افسردگی؟ البته عید به ما هم نچسبید چون همه با هم قهریم.چون هم را دوس نداریم..........و خیلی چون های دیگر دل ها فسرده اند می دانم من و دوستان ظاهر را حفظ می کنیم

منیره

مایل بودی به ما هم یر بزن و