هیچ آیینه ی تالاری سرخوشی ها را تکرار نکرد...

/ 2 نظر / 7 بازدید
کلاغ

سرخوشی های جدید چطور؟ بعضی چیزها هیچ وقت دیگه تکرار نمی شن اما کاش سرخوشی های جدیدی داشته باشیم...

لولی وش

چه بگویم که دل افسردگیت ز میان برخیزد نفس گرم گوزن کوهی چه تواند کردن سردی برف شبانگاهان را که پرافشانده به دشت و دامن؟؟!!...