خورشید

   دوستی که خیلی دوستش دارم و این روزها نه زیاد می بینمش و نه زیاد با او صحبت می کنم روز به روز غمگین تر و افسرده تر می شود. ازنوشته های اخیرش می توان فهمید و کاش می دانستم چطور می شود خوشحالش کرد.

/ 3 نظر / 22 بازدید
سیب خاطرات

سلام اگر شما شاد باشید اثر اون در دوستتون هم خودش رو نشون خواهد داد

کلاغ

من خوبم دوستم. یعنی خوب نیستم اما کاریش هم نمیشه کرد نگران نباش مرسی که به یادمی

رها رسپینا

کاش یکی هم مارو دوست داشت به خدا ما هم حالمون خوب نیستا اما کاریش میشه کرد