سودایِ لبِ شکر دهانان...

حکایت این همه گفتیم و همچنان باقی است / هنوز باز نکردیم دوری از طومار

18/آبان/85
ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳۸۸ 

   گاه بعد از شکست هایِ سنگین دیگر نه حوصله ای می ماند و نه حتی قدرتی برایِ مبارزه و تلاش دوباره در مسیرِ زندگی. این است که ترجیح می دهیم دل به رویا بسپاریم وبا رویا و افکارِ قشنگ، با آن چه می خواستیم باشد و نیست روزها را بگذرانیم که آن هم گاه در مقابلِ واقعییت هایِ زندگی موجبِ دوگانگی شخصییت و عذابی مضاعف می شود


کلمات کلیدی: جمله ها