سودایِ لبِ شکر دهانان...

حکایت این همه گفتیم و همچنان باقی است / هنوز باز نکردیم دوری از طومار

...
ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٦ 

فکر شنبه تلخ دارد جمعه ی اطفال را

عشرت امروز بی اندیشه ی فردا خوش است

(صائب تبریزی)


کلمات کلیدی: شعر