سودایِ لبِ شکر دهانان...

حکایت این همه گفتیم و همچنان باقی است / هنوز باز نکردیم دوری از طومار

La douceur/Die Ruhe
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٥ 

حسٍ رهاییٍ پرنده از قفس

نفسی راحت بعد از مدت ها

و سرخوشیٍ کودکانه


کلمات کلیدی: متفرقه