سودایِ لبِ شکر دهانان...

حکایت این همه گفتیم و همچنان باقی است / هنوز باز نکردیم دوری از طومار

Hélas
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٥ 

   گاه می اندیشم همه ی دوست داشتن ها ساخته و پرداخته ی ذهن آدمی ست و هیچ حقیقتی در کار نیست .


کلمات کلیدی: