سودایِ لبِ شکر دهانان...

حکایت این همه گفتیم و همچنان باقی است / هنوز باز نکردیم دوری از طومار

Ma vie
ساعت ۳:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٥ 
یاد گرفته ام تنهایی ام را ماهرانه پشت روزنامه ای پنهان کنم.
کلمات کلیدی: