سودایِ لبِ شکر دهانان...

حکایت این همه گفتیم و همچنان باقی است / هنوز باز نکردیم دوری از طومار

...
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٥ 
 هيچ گاه جرئت و اعتماد به نفس نوشتن را نداشته ام .

 در سراسر عمر طی شده ام هيچ مايه ی نشاطی نمی بينم .

 


کلمات کلیدی: