سودایِ لبِ شکر دهانان...

حکایت این همه گفتیم و همچنان باقی است / هنوز باز نکردیم دوری از طومار

Mais je viens quand-même
ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸ 

   حسِ این روزها، حسِ عبور کردن از دریاچه ای یخ بسته در اواخرِ بهار است. خوب می دانم که یخِ وسطِ دریاچه نازک تر است و هر لحظه ممکن است ترک بردارد و بشکند، با این وجود اما جلوتر می روم و از لذت راه رفتن رویِ یخ ها چشم نمی پوشم.