سودایِ لبِ شکر دهانان...

حکایت این همه گفتیم و همچنان باقی است / هنوز باز نکردیم دوری از طومار

L'âge d'or
ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٦ 

   نوجوانی غم انگیز ترین دوران عمر ماست ، چون به نیروی غریزه می فهمیم که هیچ یک از چیزهایی را که در رویا می بینیم به حقیقت نخواهد پیوست .


کلمات کلیدی: جمله ها
 
La vérité
ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٦ 

   واقعیت این است که زندگی بسیار یکنواخت است ، مردم همه مثل هم هستند ، یکسان هستند ، هر کس به فکر خویش است ، به خصوص در امور مادی . در نتیجه کاری باقی نمی ماند جز این که در خود فرو روی و غرق در رویای خود به زندگی ادامه دهی .


کلمات کلیدی: جمله ها
 
La dernier poème
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٦ امرداد ۱۳۸٦ 

آن قدر زیاد خوابت را دیده ام

آن قدر زیاد با سایه ات راه رفته ام ، حرف زده ام

آن قدر سایه ات را دوست داشته ام

که دیگر چیزی از خودت برایم باقی نمانده

تنها باقی مانده است برایم تا سایه ای باشم در میانِ سایه ها

صد بار سایه تر از سایه

سایه ای که آید و باز آید

در هستیِ درخشانِ تو  .


کلمات کلیدی: شعر