سودایِ لبِ شکر دهانان...

حکایت این همه گفتیم و همچنان باقی است / هنوز باز نکردیم دوری از طومار

Hélas
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٥ 

   گاه می اندیشم همه ی دوست داشتن ها ساخته و پرداخته ی ذهن آدمی ست و هیچ حقیقتی در کار نیست .


کلمات کلیدی:
 
ضعف
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٥ 

هیچ گاه جرات رو در رویی و مقابله با مشکلاتم را نداشتم

همیشه در هجوم مشکلات دور زدن مانع را انتخاب کردم ...


کلمات کلیدی: متفرقه
 
انگل جامعه !!!
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ آذر ۱۳۸٥ 


کلمات کلیدی: متفرقه