سودایِ لبِ شکر دهانان...

حکایت این همه گفتیم و همچنان باقی است / هنوز باز نکردیم دوری از طومار

وقتی زندگی ...
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٥ 

وقتی زندگی گردنبندی است

هر روز مرواریدی است

وقتی زندگی قفسی است

هر روز قطره اشکی است

وقتی زندگی جنگلی است

هر روز درختی است

وقتی زندگی درختی است

هر روز شاخه ای ست

وقتی زندگی شاخه ای ست

هر روز برگی است

 

وقتی زندگی دریاست

هر روز موجی است

و هر موج ناله و آهی

ترانه ای، ارتعاشی

وقتی زندگی بازی است

هر روز ، ورق بازی است

خال خشت یا گشنیز

خال سیاه،سیه روزی

وقتی زندگی نیکبختی است

ورق های عشق

ته و دل آدمی است

 

ژاک پرور

 

...Quand la vie

Quand la vie est un collier
chaque jour est une perle
Quand la vie est une cage
chaque jour est une larme
Quand la vie est fôret
chaque jour est un arbre
Quand la vie est un arbre
chaque jour est une branche
Quand la vie est une branche
chaque jour est une feuille

Quand la vie c'est la mer
chaque jour et une vague
chaque vague une plainte
une chanson un frisson
Quand la vie est un jeu
chaque jour est une carte
le carreau ou le trèfle
le pique le malheur
Et quand c'est le bonheur
les cartes de l'amour
.c'est le cul et le coeur

Jaques Prévert


کلمات کلیدی: شعر